กิจกรรม


  Immediate Resources และ Happy to Consult ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่6 ที่ให้ความไว้วางใจเราให้เป็นที่ปรึกษาใน กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนา SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล (Standardization for SMEs)